úterý 14. května 2024

Natáčíme s TV Noe - Den pátý -" Ach, mamičko přerozmilá" a "Děvečka husy pase"

      Po volném víkendu (vlastně ani ne tak volném, v neděli jsme vysupovali pro maminky k jejich svátku) nastal poslední den natáčení. Ještě den předtím, v neděli, jsem se chtěla ujistit, že máme připraveny všechny potřebné rekvizity na pondělí. Kaše i omáčka navařené, šišky a maso schované v lednici, voda, víno a pivo (nealko) v chladnu ve sklepě, šavla, palica, beranica, pracovní kroje, všechno připravené. Pro jistotu jsem volala do strážnického Skanzenu, jestli mají ty živé husy venku v terénu a k mému zděšení je neměli !!! Síla FB je velká. Stačilo rozhodit tuto alarmující zprávu rodičům dětí z Rozmarýnku a už mi chodily typy na místní malochovatele drůbeže. Bohužel, jedny husy seděly na vejcích, další nebylo možné převézt do Skanzenu. Volala jsem do Milotic na zámek, kde mi paní kastelánka nabídla, že můžeme přijet a podívat se na jejich husy do zámecké zahrady. V neděli navečer přijel štáb TV Noe a než se ubytoval, vyrazili jsme na obhlídku na zámek. Bohužel, v Miloticích jsme nebyli spokojeni s okolím a prostředím pro natáčení. Nebylo koho se zpetat, jeslti nám husy pustí ven z ohrady atd. (navíc bylo už 20 hodin večer). Do toho mi volala kamarádka Radka a mimo jiné poradila, ať se zkusím po husách poptat na minifarmě Vlasta u nás v Ratíškovicíh. Že mě to samou nenapadlo!?! Volala jsem paní majitlece Poláčkové a ta řekla, ať klidně hned přijedeme. Kameramani našli kousek za farmou nádhernou polní cestu, ječmen, husy byly zajištěny a paní majitelka ochotná a milá nám je půjčit! Konečně jsem si mohla večer v klidu lehnout s dobrým pocitem, že už je vše OK. 
    

     V pondělí ráno jsme se sešli u farmy. Mariánka v pracovním kroji s proutkem v ruce naháněla husičky po cestě, do ječmene a z ječmene ven..... kamery natáčely, přijel i pán s dronem, aby zachytil záběry pohledem "sokola". Pak jsem se přesunuli do Skanzenu ve Strážnici, kde se přidal Vojta jako "sokol". Dostal za úkol, podle scénáře, okopávat vinohrad. A šlo mu to velice dobře. Nakonec se Vojta s Mariánkou spolu sešli u branky domečku, přesně tak, jak si to přál pan režisér. A dron to snímal hezky z výšky. Myslím, že to bude moc povedený videoklip. 
     Odpoledne ve 14 hodin do Skanzenu přijeli tři mládenci - Pavel, Tadeáš a Jakub, aby zašli do stavení k mamičce a namlouvali si dceru Kačenku. Dobře jsme je s Káťou pohostily, daly jsme jim napít a uložily jsme je ke spánku.... A jak to dopadlo, uvidíte v Sedmihláscích. 
 

      Kolem 18. hodiny sbalil štáb techniku, za branou Skanzenu jsme se roloučili a každý se rozjel ke svému domovu. Až mi z toho na chvíli bylo smutno. Byl to krásný týden plný velkého pracovního nasazení, hereckých výkonů dětí a především trpělivosti pana režiséra.   

    Děkuji všem ochotným rodičům za jakoukoliv pomoc s převozem dětí, občerstvením, za rychlé reakce na emaily a zprávy, které se co chvíli měnily podle počasí a dalších nepředvídatelných okolností .... Díky všem za poskytnuté prostory k natáčení, za půjčení rekvizit a především živých zvířat. Díky rodičům za sponzorské dary na natáčení a nahrávání. Velký dík Obci Ratíškovice za financování celého projektu Sedmihlásky, panu řediteli ZŠ a MŠ Ratíškovice, Josefu Hanákovi, za podporu a pomoc při natáčení, za focení a dokumentaci akce. A velký dík panu místostarostovi, Josefu Uhlíkovi, za prvotní nápad a motivaci zapojit Rozmarýnek do projeku Sedmihlásky.

     Děcka, a díky vám za herecké výkony, za trpělivost stát na sluníčku nebo v zimě a větru......a za všechny krásné chvilky, co jsme spolu za ten týden mohli prožít. Doufám, že jste si to užily a věřím, že budete mít hezké zážitky a vzpomínky. Už se těším na výsledek!!!


Žádné komentáře:

Okomentovat