úterý 9. července 2019

ZPĚVÁČCI HASIČI

     Jak už to tak bývá, děti se věnují ve svém volném čase mnoha rozličným zálibám. Čtyři kluci ze Zpěváčků jsou angažováni v místním spolku Dobrovolných hasičů.
     Proto je oslovila jejich vedoucí, paní J.Příkaská, jestli by nezazpívali na slavnostní členské schůzi. Samozřejmě tuto prosbu nešlo odmítnout, protože paní Příkaská nám několikrát vyšla vstříc, když jsme měli vystupovat a kluci museli zvládnout ještě před vystoupením soutěž na hasičksých utkáních. 

     Nakonec zpívali 3 Zpěváčci - hasiči. Každý si dal začátek písničky sólo, potom zpívali spolu a na závěr zaverbovali. Na cimbál je doprovodil Ríša, protože to byla ryche svolaná akce a na zkoušky s CM už nebyl čas.