neděle 23. září 2018

ZAČÍNÁME

     S novým školním rokem 2018/19 začínáme oficiálně zpívat v Pěveckém sboru. Zatím nese cvičný název Zpěváčci. 
Uvidíme, jak se časem název
 i sestava sborečku ustálí. 
Počet členů je 11 chlapců 
a 16 děvčat 
z prvního stupně základní šloky. Scházíme se jednou týdně, vždy 
ve středu od 15 do 16 hodin v třídě školní družiny B. Repertoár je opět folklorní. Hlavním mottem práce
je vnímání písně a folkloru zážitkovou formou. Škola nám vyšla vstříc a pořídila doprovodný hudební nástroj - Clavinovu Yamaha. Pomocnou ruku a hlas přidala také paní učitelka Mgr. Jitka Slezarová.
     Za nedlouho nás čeká první veřené vystoupení opět na výstvě "Na kameni". Už teď nacvičujeme na program.

sobota 22. září 2018

ZPÍVÁNÍ NA VERNISÁŽI VÝSTAVY


    Během prázdnin, skoro celý měsíc srpen, jsem pomáhala chystat výstavu "Jak se lidem žilo před 100 lety" ve stavení Na kameni u Gajdíků. 
A tady vznikla myšlenka oslovit Zpěváčky z družiny, aby zahájili vernisáž výstavy. 

 Protože děti byly rozjety na dovolených, byl problém všechny sehant a udělat s nimi zkoušky na vystoupení. Z toho důvodu se sešli jenom chlapci a na třech zkouškách u nás doma a generálce s cimbálem jsme nazkoušeli krátký program. 
    Chlapců bylo 9, z toho kroje mělo jenom 6. Byla by velká škoda, kdyby tři kluci byli v "civilu". Nezbylo mi, než honem ušít dvoje třaslavice a zbytek krojů vypůjčit. Nakonec se to podařilo a výsledek stál za to.


zleva: Tomáš Baďura, Samuel Oleszkiewicz, Šimon Mokrý, Dominik Pukl, Adam Tomeček, Lukáš Tomeček, Erik Toman, Vojtěch Sasinek, Lukáš Jirásek

 Vernisáž zahájila paní starostka Anička Hubáčková a po jejím proslovu zazněla Česká státní hymna (Slovenskou přidáme v říjnu na výročí Československa). Zpívali všichni, i diváci. Poté se kluci předvedli v krátkém programu. Zpívali bez ozvučení, takže občas museli být povzbuzení slovy: "zaberte!!!", a byli ohromní. Měli úspěch a užívali si to. Tři nejšikovnější se odvážili i cifrovat. Na cimbál doprovázel Ríša Mokrý, za což mu patří velký dík.


Pro většinu chlapců to byl dobrý start do nového školního roku 2018/19, kdy hlavně díky nim začínáme zpívat v Pěveckém sboru při ZŠ a MŠ Ratíškovice.

JAK TO VLASTNĚ ZAČALO

     Bylo září roku 2016 a jako vychovatelka ve školní družine jsem v tomto školním roce dostala třídu prvňáčků - 11 chlapců a 6 děvčátek. Převaha kluků se brzy projevila v dynamičnosti a bujarosti třídy. Jedinou výhodou bylo to, že většina z chlapců měla hudební sluch a udrželi si notu. Byli prostě muzikální a ještě k tomu i rádi zpívali. Děvčata se samozřejmě do zpěvu nutit nemusela. A tak jsme ještě s několika staršími dětmi v naší družinové třídě začali zpívat. A protože mám ráda folklor, zkusila jsem s nimi lidové písničky. Celý školní rok jsme se připravovali, nacvičovali a zpívali si jen tak pro radost. Děti si malovaly jednotlivé sloky písniček na výkresy, aby si lépe pamatovaly slova. Postupem jsme k písničkám a baladám, které měly děj, ztvárnili i scénky. Největší úspěch měla píseň "V poli stójí Anička". 
     Koncem školního roku 2016/17 jsme měli první veřené vystoupení na akci "Namaluj ornament". Videa jsou z nácviku na toto vystoupení:
      Školní rok utekl a po prázdninách jsem ve školním roce 2017/18 mohla se stejnými dětmi navázat na započatou práci. 

     První společné zpívání všech dětí z družiny bylo na "Koledování v kostele" 21. 12. 2017.
 

     Připravovali jsme se a oťukávali se na vystoupení - na Děstký krojový ples, kde si děti zkusily zazpívat před lidmi a zvykly si na mirkofon. 
Agáta Grauzľová


Karolína Korvasová
Marek Vyšinka      
Větší úspěch přišel 24. 3. 2018 na Pěvecké soutěži Jaromíra Měchury ve Svatobořicích - Mistříně. Za Ratíškovice bojovalo 9 dětí, z toho 7 ze školní družiny, další byla naše Alžbětka a z Hodonína se přidala Michalka, která má z Ratíškovic maminku.

Anežka Sasinková
Vojtěch Sasinek


Marek Vyšinka
Samuel Oleszkiewicz
Erik Toman

Karolína Korvasová
Adam Tomeček

Alžběta Mokrá
zleva: Samuel Oleszkiewicz, Michaela Slezáková (není ze ŠD), Erik Toman, Vojtěch Sasinek, Alžběta Mokrá, Marek Vyšinka, Karolína Korvasová, Adam Tomeček, Anežka Sasinková.
SLADKÁ DOMĚNA V DRUŽINĚ

Děti obsadily všechna z prvních tří míst. Nikdo neodešel bez umístění, diplomu a dárku. 
     
    
    


Následovalo opět vystoupení na akci "Namaluj ornament" 
a na "Školní akademi 2107/18" .

 A potom už hurá na prázdniny a uvidíme, co přinese nový školní rok.