neděle 3. prosince 2023

NOSENÍ PANNY MARIE NA NOCLEH

Sobota 2. 12: 2023

 

Neděle 3. 12. 2023

    


      O víkendu 2. a 3. prosince ve strážnickém Skanzenu několik starších děvčat a chlapců z Rozmarýnku předvádělo tradiční zvyk -  Nosení Panny Marie na nocleh.

      Vyjeli jsme ráno v sobotu v 8 hodin. Počasí se rozhodlo podpořit atmosféru prvního adventního víkendu sněhovou nadílkou. A to trochu zkomplikovalo dopravu. Naštěstí nás pan řidič Koštoval v pořádku dopravil hasičským mikrobusem po oba dva dny tam i zpět. A na cestu nám krásně vyhřál autobus.

 Na pomoc s Nosením Panny Marie na nocleh jsme přizvali i naši paní kronikářku "tetu" Irenu Bařinovou. Ta sesbírala všechny známé informace z dostupných zdrojů, kdy a jak tento zvyk v Ratíškovicích vznikl. V neděli se k naší skupince přidal i pan místostarosta, Josef Uhlík. 

     Ve strážnickém Skanzenu jsme dostali zázemí v krásném stavení. V jeho jizbě jsme pak předváděli návštěvníkům to, jak u nás v Ratíškovicích nosíme sochu Panny Marie na nocleh do rodin a domácností. Pan místostarosta nabízel příchozím výbornou kořalku a teta Bařinová svým zajímavým výkladem zaujala nejednoho návštěvníka. Děti pak zpěvem a modlitbami navodily adventní atmosféru ztišení, rozjímání a očekávání. Bylo až dojemné, když se k nám návštěvníci přidávali se zpěvem známých mariánských písní a modliteb. Někteří se i rozplakali...... a nechali se vnést do děje.

     Možná i díky chladnému počasí, mrazu a sněžení se do našeho stavení chodili ohřát Tři králové, mladí koledníci ze Strážnice, z Ladné, z Uherského Brodu, zpěvačky z Kút, štěpánští koledníci z Vacenovic, čerti s andělem a se svatým Mikulášem.  Prožili jsme krásná setkání a snad jsme i zanechali trochu adventního očekávání v návštěvnících.čtvrtek 23. listopadu 2023

SKANZEN STRÁŽNICE

Radujme se, veselme se 


 

     O prvním adventním víkendu 2. a 3. 12  předvedeme se staršími dětmi z Rozmarýnku tradiční ratiškovský zvyk Nosení Panny Marie na nocleh. Můžete nás vidět ve strážnickém Skanzenu v domku Objekt C14- selská usedlost č. 12 Aloise Bětíka z Podhradí.

      Pokud byste chtěli zažít atmosféru tohoto adventního zvyku i vy sami, dejte mi vědět. Stačí mít čas (předem se domluvíme) dva po sobě následující podvečery, kdy bychom k vám domů první den přinesli s dětmi sošku Panny Marie, doprovodili ji zpěvem, modlitbičkou a říkankou,  a druhý den bychom ji od vás přenesli do jiné domácnosti..... 

     Těšíme se na setkání!

úterý 31. října 2023

ROZMARÝNEK NA SPOLKOVÉM DOMĚ

 

Děvčata ve sborečku                    foto L. Svitálková 

     Pan Jan Holeček  - Kašuba, nás oslovil, abychom zpestřili pondělní večer lékařům, kteří se v Ratíškovicích zastavili během své cesty na lékařské sympozium.

      Připravili jsme si takové tance a písničky, které děti mají nejraději a program se tím natáhl na 40 minut. Možná, že se to mohlo zdát i dlouho, ale na vystoupení byli pozváni i rodiče, takže děti chtěly ukázat skoro všechno, co umí. Také tři nová nejmladší děvčátka, Terezka Z., Malvínka Š. a Emička Ch., měla premiéru a náramně si to užívala.

     Ríša dorovodil Rozmarýnek společně s několika muzikanty z CM Malena na cimbál a sám pak ještě na harmoniku. Bedlivě nás sledovali chlapi z mužského sboru, kteří lékaře hostili a věnovali se jim. 

     Je krásné zažívat, jak se generačně propojujeme a folklor se předává dál, někdy i ob jednu generaci. Několik mužů ze sboru má v Rozmarýnku vnuky a vnučky.......a teď se mohli slyšet a vidět na vlastní oči všichni společně v jednom sále. 

   

Malvínka, Emička a Terezka - nová děvčátka v Rozmarýnku

netradiční pohled na verbíře

před tancem "Klobúkový"


    

Zkouška před vystoupením v Malém sále

Mladší Rozmarýnek je připravený a sleduje starší tanečníkyZkouška na Malém sále

fotky

    

 

pondělí 23. října 2023

Bzenec 20. 10. 2023


      V pátek navečer o půl sedmé vyjel od Spolkového domu autobus naložený 40 dětmi z Rozmarýnku - směr Bzenec - Zámecké vinařství. 


     Pro děti to byl zážitek, když vystoupily z autobusu v areálu bzeneckého zámku. Už byla skoro tma a tak se zdály prostory zámku tajemné, až strašidelné. A k tomu všemu se navíc vydaly schodištěm do podzemí, kde byl sklep. Tam už ale svítila sětla a byl přichystaný sál pro hosty, kterým jsme zpívali a tančili v 40 ti minutovém programu.

     

Poslední ladění drobností před odjezdem

    I když generální zkouška ve středu před vystoupením vypadala všelijak, samotné vystoupení se dětem podařilo. Chybičky se vždy najdou, alespoň je co zlepšovat, ale i majitel firmy, která nás pozvala, byl dojatý, když nám děkoval a loučil se snámi. Dostali jsme odměnou sladkosti a zdrama odvoz tam i zpět luxusním autobusem. Celou sestu tam i zpátky hřměl autobus zpěvem slováckých písniček. Děti byly neúnavné, skvělé!!!!

     Přijeli jsme zpět do Ratíškovic něco málo po 20 hodině. U Spolkového domu už nás čekali rodiče a odváděli si děti domů. Za týden nás čeká další velké vystoupení, na které se musíme připravit.

  fotky a videa

středa 27. září 2023

SOUSTŘEDĚNÍ VE VRACOVĚ 22. - 24. 9. 2023

 

Po roce opět Chamartín - Vracov.

Je pátek 22. 9. a  kolem třetí hodiny se na Chamartín sjíždějí auta zaplněná rodiči, dětmi a proviantem. V 16 hodin už zůstáváme jen tři vedoucí a hromada dětí ve věku 6 až 17 let. Po prvním tréninku a výborné večeři, kterou zajistila maminka sourozenců Vacenovských, paní Koutná, následuje večerní program - pohádka na dobrou noc. V kuchyni s večeří pomáhá maminka Kotásková, která má na soustředění své tři kluky (asi nechtěla být doma sama). Slibuje, že přijede i v sobotu a my s Jitkou a Ríšou jsme jí za to moc vděčni. Onemocněla totiž maminka Fantová, která měla pomáhat v kuchyni společně s ní. 

Večerka se posunuje na 21:30 kvůli promítání pohádky, která se trochu protáhla. Jitka sbírá mobilní telefony, chytré hodinky a další elektroniku, aby děti měly klidné a nerušené spaní. Děvčata uléhají do postelí na pokojích, kluci spí společně v tanečním sále na karimatkách ve spacích pytlech. 

Kačenka a její večerní zprávy

Sobota ráno začíná budíčkem v 7:30. Po snídani následuje další část tréninku. Tanec ratiškovská "Čapaná" neboli "Rúchová" nám dává zabrat. Táhlá písnička "V ratiškovských dolinách" má dobrých 8 slok. Písnička má příběh, děti uvažují nad každou slokou, větou, slovem. Učí se celkem rychle. Ale s tancem už je to trochu obtížnější. Starší páry dostávájí do rukou rekvizity - svatební rúcha, mladší tančí bez nich. Na zem lepíme orientační pomůcky, tzv. "Mercedes", kruh rozdělený na třetiny, podle kterých se řídí otáčky při tanci.
Po obědě a poledním klidu pokračuje trénink. Opakují se známé oblíbené tance a Chamartínem znějí všechny možné písničky, na které si společně vzpomínáme. Po hodince je třeba trochu oddechu a relaxu. Využíváme hezkého podzimního počasí a vycházíme s dětmi na venkovní hřiště. Polovina dětí jde na procházku po Vracově a vrací se s velkým nadšením. Ve městě potkaly chasu z Vacenovic (doplněnou o ratiškovijáky), jak jedou na voze, zpívají a hrají - zvou na hody. Škoda, že nepřijeli i před Chamartín, zahrát a zapívat i nám. Ale zážitek je to velký - viz video:


Dáváme si svačinku a trénujeme dál. 

Kluci zkouší "Klobúkový", děvčata "Dívčí hry". Dál nacvičujeme "Čapanú" a k tomu pouštíme historická videa ratiškovských tanečníků promítané na velké plátno (díky Jirkovi Šťastnému za nahraní videí a zprovoznění prjektoru). Později odpolende jako host přichází Jirka Sabáček, aby ukázal klukům základní cifry a naučil je verbuňk. Je to ohromné, jak kluky zaujal a během hodinky jim předal základní kroky rychlého i válaného verbuňku. Domlouváme se, že ho určitě pozveme jako lektora na pár dalších zkoušek. Kluci jsou nadšeni.


 

Po večeři následuje večerní program "Rozmarýnek má telent", který je v režii starších dětí. Zapojují se všichni a předvádí své skryté kvality a um. 

 Večerka v 21:00 dnes začíná včas, děti i vedoucí cítí únavu. Přesto se někteří jedinci pokouší procházet po chodbě, jít se napít, hledají zapomenuté přezůvky na dívčím patře apod. Vše vyřešeno, ve 22 hodin už všichni spí.

Nedělní budíček je opět v 7:30. Do kuchyně přijíždí pomáhat maminka Tomečková. 

Dopoledne trénujeme, většinou děti samy vymýšlí tance a vyvíjí vlastní iniciativu. Užíváme si to. Verbíři se osmělují a předvádí naučené cifry, starší děvčata si berou ty nejmenší a učí je dívčí hry, zpívá se, tančí..... A pak to přichází. Nadcházející hodová atmosféra motivuje starší děvčata a kluky. Zpívají hodové písničky, hrají si na "hody" a tančí sóla. Mladší děti samovolně tvoří kolem nich kolečko...... Nemám strach, že hodová tradice zanikne. I když letos tomu tak situace nasvědčuje. Ale to je jiná kapitola.  
Je nám krásně u srdce. 

V 10 hodin odchází skupinka (cca 19 dětí) a tři vedoucí na mši svatou do místního kostela. Ostatní děti jdou na hřiště. 

Po obědě uklízíme prostory Chamartínu, balíme spacáky a kufry a ve 14 hodin už zůstáváme v opuštěné budově jen tři vedoucí. 

 Tři dny plné utužování kamarádství, starosti jedny o druhé, prohlubování tradic a lásky k lidové tvorbě.....uběhly rychle. 

Jsme unavení, ale šťastní. Díky za krásný víkend.

Fotky a videa

 

čtvrtek 3. srpna 2023

Slovácký rok v Kyjově

Děti z Rozmarýnku na  Slovácký rok v Kyjově

v průvodu v sobotu 12. 8. 2023 

 


      Asi proto, že jsou prázdniny v plném proudu, zúčastnilo se festivalového průvodu
jen16 dětí z Rozmarýnku. Slabší účast chlapců (pouze 5) o to víc posílily děvčata. Přidali se i rodiče v krojích. Vyrazili jsme autobusem v 14:30 z Ratíškovic, ve Vacenovicích přibrali další krojované a před 15 hodinou dorazili do Kyjova.

     Průvod už se řadil a pomalu vycházel, nebylo moc času na focení ve skupince. Alespoň děti nemusely dlouho čekat v letím vedru na sluníčku. Poté, co jsme s dalšími zástupci z Ratíškovic prošli Kyjovem, zůstali jsme postávat ve stínu u farské zahrady. Někteří se rozešli pozdravit kamarády, známé, nakoupit na jarmark nebo si zašli na občerstvení.  

     Před 18 hodinou se pomalu stahovaly hloučky krojovaných a jejich doprovodu na autobusové nádraží, odkud nás vezl autobus zpět do Ratíškovic. Děvčata z Rozmarýnku byla plná nadšení a energie, že zvládla ještě před odjezdem zpívat a tančit za doprovodu harmoniky. Také při cestě domů bylo slyšet, jak si v autobuse notují. 

     Díky všem, kdo jste se oblekli do ratiškovských krojů a podpořili krásný festival. Rodiče, díky vám, že jste dali dětem příklad, že i přes horké letní počasí není problém s nadšením absolvovat v kroji průvod a užít si to. 

Vojta a Vendulka v čele Ratiškovic před starostou p. M Šupálkem

Rozmarýnek

Neúnavná děvčata u autobusu před odjezdem
Sboreček děvčat a maminka Lucka

Šimon a Tomáš se přidali k chase a šli "pod rúchama" s družičkama.

Rozmarýnek


chasa "pod rúchama"

Cimbálová muzika hraje do kroku i ke zpěvu.