pondělí 27. února 2023

TANČÍME A ZPÍVÁME PRO SENIORY

     


Nedělní odpoledne 26. 2. bylo sváteční pro naše seniory. Sešli se na Spolkovém domě a děti z Rozmarýnku jim zpestřily jejich kulturní akci. Asi 40 dětí natrojených do našich ratiškovských krojů tančilo a zpívalo na sále i na pódiu. Vystoupení se povedlo, děvčata zatančila nově nacvičený tanec "Dívčí hry", kluci zazpívali "Zasadil sem bazaličku" a pak spolu s děvčaty zatančili "skočné". Mladší děti přidaly tanec "Konopice" a k tomu všemu je na harmoniku doprovodil Ríša. Díky kvalitnímu ozvučení, které nám zapůjčili manželé Grufíkovi (starali se o hudební zábavu celého odpoledne) mohly vyniknout hlásky sólistek při zpěvu dívčího sborečku.

Děti a také my, vedoucí, jsme dostali sladké a tekuté odměny.

Fotky: Odpoledne pro seniory

středa 22. února 2023

"FAŠAŇKU, FAŠAŇKU, UŽ JE ŤA NA MÁLE...."

 Dnes je popeleční středa, začíná postní období, proto je potřeba dodržet tradice a "pochovat basu", zatančit "pod šable" a projít "fašaňkvoú obchúzku" po dědině.


Letos se Rozmarýnek zapojil i na "Fašaňkovú nedělu" a zpestřil program, který na Spolkovém domě pořádala místní jednota Orel a Lidová strana KDU-ČSL. Mladší děti zazpívaly ve sborečku, starší děvčata si pak přidala ještě sadu skočných písniček a společně všechny děti zatančily "Hloúbka". A co by to byl za fašaňk, kdyby se netančilo "Pod šable". Rozmarýnkoví kluci se přidali ke starším, zkušeným fašančárom a v druhém kolečku zkoušeli napodobit to, co ve vedlejším kolečku předváděli muži. Je třeba ještě hodně trénovat, ale už teď je "zasazené" semínko v dušičkách dětí a když se o něj bude dobře pečovat, múže krásně vzejít a vykvést. A to se pomalu daří, protože jakmile na sále hrála cimbálová muzika volnou zábavu, děti (hlavně tancechtivá dvčata) si samy začaly "slovenské" a "skočné" tance. A to je na tom to krásné. 

V pondělí jsme se tradičně připojili k fašaňkové obchůzce s MŠ Sluníčko. Kluci v krojích se šavlemi přichystaní k tanci, děvčata a někteří rociče v maskách, ochotni přidat se k bujarému veselí. Vyšli jsme od Obecního úřadu, kde nás pozdravil a slaninu na šavlu nabodnul pan starosa Šupálek. Obešli jsme menší část dědiny a obchůzku zakončili u Spolkového domu. Příště musíme udělat po cestě víc zastavení, ale to se všechno postupně "vychytá". Do tance a do kroku vyhrávala muzika sesbíraná z různých ratiškovských i přespolních muzikantů. Na závěr jsme poseděli na Spolkovém domě, děti v maskách dostaly jako odměnu čaj a párek v rohlíku, rodiče po pohárku dobrého vína, které zůstalo v chladícím boxu od fašaňkové neděle. Už teď se těšíme na přístí rok.

 Klikni zde pro Fotky