úterý 10. května 2022

ROZMARÝNEK NA DNI MATEK

      Druhá květnová neděle je sváteční. Veký den slaví všechny maminky. Děti z Rozmarýnku popřály maminkám, babičkám, tetám..... všem, kteří se sešli v neděli 8. 5. 2022 ve velkém sále Spolkového domu. 


      Mladší Rozmarýnek zatančil pásmo "Na hrušky", ti starší si připravili ratiškovské skočné. S písničkami "Kúpil sem si na jarmaku kobylu" a "Ratiškovský šenku" se předvedli v premiéře. Na malém pódiu sice nevynikla choreografie, ale nacvičené otáčky tanečnice a tanečníci předvedli výborně. Mladší děti nezahálely a vystřídaly je se skočnou "Když sem já šel z Ratiškovic" a "Vyletěla křepelenka". Muzika hrála a hrála, takže děti skákaly ještě o nějakou tu sloku navíc. To ovšem neubralo jejich elánu a tanec si užily až do konce.

skočné

     Sólovou písničku "Pásla Anička páva" si zazpívala Anička Vacenovská, která bude v září reprezentovat spolu s Vojtou Němčanským ratiškovické zpěváčky v postupovém kole na pěvecké soutěži.

Pásla Anička páva 

     Děti byly na závěr odměněni ovocným pitím a čokoládovým oplatkem. 

 I přes všechny konané akce, které probíhaly současně v jeden den (rybářské závody, hasičská soutěž, junácká výprava, narozeninové oslavy atd....) se dětem podařilo včas nastrojit do krojů a zvádnout vystoupení.  Proto posílám velký dík všem ochotným maminkám, babičkám, tetičkám, všem rodičům, kteří pomohli s organizací, aby se vystoupení mohlo podařit.

A samozřejmě cimbálové muzice Malena a Ríšovi za hudební dpoprovod, Jitce za pomoc  s vedením krúžku. Bez nich by to nešlo.

neděle 24. dubna 2022

TANČÍME A ZPÍVÁME PRO SENIORY

     V neděli 20. února bylo kvůli covidu zrušeno vystoupení pro naše seniory. Podařilo se jej uskutečnit až minulý týden, ve čtvrtek 21. 4. 2022. 

     Mladší i starší děti z Rozmarýnku se sešly  ve vestibulu Spolkového domu ve třičtvrtě na čtyři, aby si mohly v malém sále přezkoušet pásma a písničky na vystoupení. 

 

     V 16:30 už jsme s dětmi společně nastupovali přes celý velký sál do zákulisí. Na pódium se nachystala první skupinka zpěváčků a předvedli s jakou radostí a elánem zpvají. Pak mladší děti zatančily pásmo "Na hrušky". Druhá skupinka zpěváčků předvedla také své pěvecké výkony a starší děti zatančily tanec "Pro hrach". A protože se v 6 tanečních trojicích  nevešly na pódium, zatacovaly si přímo na parketu velkého sálu. Z pódia je pěvecky podporovaly mladší děti. Nakonec starší i mladší společně z pódia zazpívaly písičku "Bílá holuběnko, poletuj nad nama, řekni ty nám všeckým, luďom obyčajným, bude-i vojna. Už sem obletěla dokola celý svět, ludé vojny nechcú, zabíjat nebudú, chcú sa rádi mět", která vyvolala emoce ohledně momentální situaci ve světě.

     Dětem se vystoupení podařilo. Předvedly dvě nová taneční pásma, musely se poprat s nezvyklým prostorem, dvě mladší děvčata zaskakovala za chybějící tanečnice a měla na to jednu zkoušku. Myslím, že i seniorům toto vystoupení spestřilo čtvrteční pozdní odpolende. Děti dostaly za odměnu fruko a oplatek, vedoucí a hudební doprovod lahvinku sektu. 

Videa si rozklikněte zde: 

"Na hrušky"  

"Pro hrach"

čtvrtek 7. dubna 2022

ZAHAJUJEME VERNISÁŽ

      

 

 

 

 Dostali jsme pozvání na zahájení vernisáže výstavy SŠPU Hodonín. Termín 6. 4. nám vyhovoval, protože středa je den, kdy bývají pravidelné zkoušky Rozmarýnku.

      Dali jsem si sraz v 17:00 hodin v Malém sále Spolkového domu, kde se výstava konala. V 18:00 hodin měla začít vernisáž. Bohužel, jak už to tak chodí, díky komunikačnímu šumu začala vernisáž až v 18:30 hodin. Takže uderžet v pozornosti 40 dětí bylo zkouškou odvahy. Naštěstí děti byly celkem spořádané a nebyly nastrojeny do krojů. Měli jsem spoustu času přezpívat celý připravený program a pak už jen čekat, až výstava začne.

     Diváky nám byli především rodiče dětí a pořadatelé výstavy. Přišlo i několik "ratiškovijáků". 

     Starší Rozmarýnek zazpíval a zatančil skočné, mladší děti se předvedly s písničkami "A já mám, co já mám a Před našima oknama. Po skončení dostaly odměnu od p. Koplíkové a Smaženkové. 

Děkujeme za možnost ukázat, co děti umí.

 mladší Rozmarýnek "A já mám, co já mám"

mladší Rozmarýnek "Před našima onkama"

 skočné - sarší Rozmarýnek
 

neděle 20. března 2022

DĚTSKÁ PĚVECKÁ SOUTĚŽ 2022

 

     Včera, v sobotu 19. 3. 2022, soutěžilo ve Svatobořicích - Mistříně 11 šikovných dětí z Ratíškovic. Z našeho krúžku, z Rozmarýnku, jich bylo 10, a to :Bianca L., Claudie F., Jakub G., Terezka M., Adrianka F., Lenička S., Anička V., Michalka S., Mareček K. a Vojta N. A jedenáctku doplnila Klárka T., která zatím do Rozmarýnku nechodí, protože je ještě v MŠ.

     Celkem zpívalo 47 dětí ze Svatobořic - Mistřína, Dubňan, Hovoran, Šardic, Dambořic, Milotic a Ratíškovic. 

Profesionální porota zasedla ve složení: Jarmila Maradová, Jana Osičková, Michal Marhold, Jaromír Kučera a Vastimil Ondra - předseda poroty. 

     Hudební doprovod zajistila Varmužova cimbálová muzika a slovem moderovala Markéta Varmužová.  

     Děti z Rozmarýnku překvapily svými výkony. Ani dvouletá covidová pauza, kdy se nemohlo soutěžit a zpívat, naštěstí nezanechala velkou negativní stopu. 

     Anička Vacenovská a Vojtěch Němčanský získali první místo s postupem (tedy pokud pro děti z mladší kategorie bude další postupové kolo) a ostatní děti se umístnily na 1. a 2. místech. Moooooc jim gratuluji.    

 


 

Užili jsem si všichni příjemné odpoledne plné písniček a muziky. Děti byly oceněny diplomy a medailemi, odznáčky s logem soutěže a dalšími věcnými dárky. Díky všem organizátorům soutěže!

Fotky z následující zkoušky:
Odkaz na videa: (ostatní videa se ještě nahrávají)

Adrianka , Jakub , Terezka , Claudie , Lenka ,

sobota 5. března 2022

"FAŠAŇKU, FAŠAŇKU, UŽ JE ŤA NAMÁLE"

      
     V pondělí 28. 2. 2022 se děti z Rozmarýnku přidaly k tradiční fašaňkové obchůzce, kterou každým rokem pořádá MŠ Sluníčko z Ratíškovic.

     Odpoledne v 15:30 se sešel fašaňkový průvod  u Obecního úřadu, kde všechny přivítal pan Starosta J. Uhlík a pan farář J. Čekal. Tři kolečka tanečníků a tanečnic skákaly tradiční tanec "pod šable" za doprovodu sesbírané cimbálové muziky, jejíž základ tvořila CM Malena doplněná o další muzikanty. Dvě kolečka tančily děti z MŠ a přípravné třídy ZŠ Ratíškovice oblečeni do karnevalových masek a kostýmů, třetí kolečko tvořili chlapci v krojích z krúžku Rozmarýnek. Děvčata v kostýmech je podpořila zpěvem.. A než se průvod seřadil, aby přešel k Spokovému domu, zatančili si i rodiče a přítomní dobrovolní tanečníci.  Pan starosta nabodl špek na šavlu, vynesl tekuté občerstvení (i střepy pro štěstí se zametaly) a děti dostaly sladkou odměnu.

 

 

     Průvod se vydal přes dědinu za doprovodu veselého zpěvu a muziky. 

     U Spolkového domu na venkovním parketu všechny přivítala paní J. Koplíková se špekem a sladkostmi pro děti. Opět se skákalo "pod šable" a krúžkaři přidali skočné a tanec k písničce "V širém poli stójí hruška". 

     Počasí přálo, sluníčko vydželo asi do 17. hodiny, ale jakmile zašlo, ochladilo se a fašančáré se rozešli domů nebo se schovali do místní rastaurace, kde posvačili špek s chlebem a doplnili tekutiny v místní hospodě. 

     Díky všem rodičům a dětem, kteří oblekli masky, tančili a zpívali, podpořili tradici a po dvouleté odmlce si užili krásné podnělní fašańkové dopoledne.

Fotky od Gajdíků a jiné zde: Fašaňk 2022

fokty na stránkách obce 

Fotky J. Hanák