neděle 5. března 2023

ROZMARÝNEK NA GENERÁLCE ŠKOLNÍHO PLESU

 

     V pátek 3. 3. děti z Rozmarýnku vystupovaly na Generálce školního plesu. Protože Rozmarýnek je veden jako školní kroužek, je dobře, že se děti mohly právě na této akci prezentovat. Nepodařilo se nám dodržet přidělený časový prostor, 10 minut je opravdu hoooodně málo na to, aby dvě skupinky - mladší a starší předvedly tance a písničky, které mají rády. Takže se čas vystoupení natáhl na dobrých 20 minut. Snad to nikomu nevadilo, právě proto, že další program tovřily většinou gymnastky a 6 skupinek Wamp dance.

      Děti z Rozmarýnku zpívaly na živo a tančily s velkým nasazením. Děvčata si chtěla zazpívat sólečka, aby se tak připravila na chystanou pěveckou soutěž. Také chtěla předvést nový tanec "dívčí hry".  Aby to klukům nebylo líto, přidali jsme ještě jejich oblíbenou "Bazaličku" a tanec "Slovenská". Doprovázela nás část cimbálové muziky Malena. I když Rozmarýnek zasáhla chřipka a během tří dnů se omluvilo z vstoupení asi 15 dětí, podařilo se nám zvládnout program i se skupinkou 35 statečných zdravých tanečníků, tanečnic a zpěváků.

     Bohužel, musím opět apelovat na nekvalitní ozvučení Spolkového domu. Zvukaři se sice snažili, ale výsledek byl takový, že muzika neslyšela tanečníky a zpěváky a naopak.....Občas se trochu rozcházeli rytmicky i melodicky. 

     Děti dostaly za odměnu tatranku a ovocný nápoj, spokojeně odešly sledovat dašlí vystoupení nebo se honem převlékly, aby samy ještě ukázaly, jak umí tančit s Wamp dance. No a závěr večera vrcholil polonézou žáků vyházjícího devátého ročníku ZŠ. Byl to hezký kulturní podvečer.

pondělí 27. února 2023

TANČÍME A ZPÍVÁME PRO SENIORY

     


Nedělní odpoledne 26. 2. bylo sváteční pro naše seniory. Sešli se na Spolkovém domě a děti z Rozmarýnku jim zpestřily jejich kulturní akci. Asi 40 dětí natrojených do našich ratiškovských krojů tančilo a zpívalo na sále i na pódiu. Vystoupení se povedlo, děvčata zatančila nově nacvičený tanec "Dívčí hry", kluci zazpívali "Zasadil sem bazaličku" a pak spolu s děvčaty zatančili "skočné". Mladší děti přidaly tanec "Konopice" a k tomu všemu je na harmoniku doprovodil Ríša. Díky kvalitnímu ozvučení, které nám zapůjčili manželé Grufíkovi (starali se o hudební zábavu celého odpoledne) mohly vyniknout hlásky sólistek při zpěvu dívčího sborečku.

Děti a také my, vedoucí, jsme dostali sladké a tekuté odměny.

Fotky: Odpoledne pro seniory

středa 22. února 2023

"FAŠAŇKU, FAŠAŇKU, UŽ JE ŤA NA MÁLE...."

 Dnes je popeleční středa, začíná postní období, proto je potřeba dodržet tradice a "pochovat basu", zatančit "pod šable" a projít "fašaňkvoú obchúzku" po dědině.


Letos se Rozmarýnek zapojil i na "Fašaňkovú nedělu" a zpestřil program, který na Spolkovém domě pořádala místní jednota Orel a Lidová strana KDU-ČSL. Mladší děti zazpívaly ve sborečku, starší děvčata si pak přidala ještě sadu skočných písniček a společně všechny děti zatančily "Hloúbka". A co by to byl za fašaňk, kdyby se netančilo "Pod šable". Rozmarýnkoví kluci se přidali ke starším, zkušeným fašančárom a v druhém kolečku zkoušeli napodobit to, co ve vedlejším kolečku předváděli muži. Je třeba ještě hodně trénovat, ale už teď je "zaseazené" semínko v dušičkách dětí a když se o něj bude dobře pečovat, múže krásně vzejít a vykvést. A to se pomalu daří, protože jakmile na sále hrála cimbálová muzika volnou zábavu, děti (hlavně tancechtivá dvčata) si samy začaly "slovenské" a "skočné" tance. A to je na tom to krásné. 

V pondělí jsme se tradičně připojili k fašaňkové obchůzce s MŠ Sluníčko. Kluci v krojích se šavlemi přichystaní k tanci, děvčata a někteří rociče v maskách, ochotni přidat se k bujarému veselí. Vyšli jsme od Obecního úřadu, kde nás pozdravil a slaninu na šavlu napichl pan starosa Šupálek. Obešli jsme menší část dědiny a obchůzku zakončili u Spolkového domu. Příště musíme udělat po cestě víc zastavení, ale to se všechno postupně "vychytá". Do tance a do kroku vyhrávala muzika sesbíraná z různých ratiškovských i přespolních muzikantů. Na závěr jsme poseděli na Spolkovém domě, děti v maskách dostaly jako odměnu čaj a párek v rohlíku, rodiče po pohárku dobrého vína, které zůstalo v chladícím boxu od fašaňkové neděle. Už teď se těšíme na přístí rok.

 Klikni zde pro Fotky

 

pondělí 23. ledna 2023

DĚTSKÝ KROJOVÝ PLES     

 V neděli 22. ledna si děti z Rozmarýnku zatančily na Dětském krojovém plese u nás, v Ratíškovicích. 

 

     Bylo 14 hodin odpoledne a předsálí Spolkového domu se začalo zaplňovat drobotinou v krojcíh s doprovodem rodičů a prarodičů.

     Děti z Rozmarýnku se sešly v malém sále, aby si ujasnily, kdo s kým bude tančit, protože nemocnost se podepsala na počtu účastníků a zamíchlala tak taneční páry. Chybělo 5 malých děvčátek, tak je musela nahradit starší děvčata. A mezi staršími jedno taneční místo na oplátku zase zaplnila Šarlotka, která tanec zvládla i bez zkoušky na jedničku.

     Před nástupem na parket zbývalo ještě obléknout dvě děti do kroje, klukům upravit klobúčky a nazdobit je asparáty, děvčatům porovnat rukávce a kanafasky a mohlo se jít na promenádu.

     K tanci vyhrávala Veselá muzika z Ratíškovic, střídala se s cimbálovou muzikou Malena. 

     Jako host přijel dětský folklorní soubor Dúbrvěnka z Dubňan. Bylo hezké vidět děti v odlišných krojích s podobnými písničkami a tancemi. Všichni se zapojili do víru zábavy a zatančili si společně tanec "Holúbek", "Slovenská" a "Skočná". Starší děvčata z Rozmarýnku, Terezka, Stella a Claudie si postupně vedly mladší děti a pomáhaly jim při tanečních vystoupeních.

     Děvčata si zazpívala ve sborečku a kluci si zatančili verbuňky. 

     Ale úplně nejvíc se asi všichni těšili na tombolu. Byla bohatá a na každého se dostalo. 

     V 18 hodin se všichni pomalu začali rozcházet domů. Ples se vydařil, děti si po dvouleté pakuze užily zábavu plnými doušky.

Fotky a videa z plesu

pátek 30. prosince 2022

KOLEDOVÁNÍ U JESLIČEK 26. 12. 2022

      V pondělí 26. 12. děti z Rozmarýnku koledovaly u jesliček v místním kostele sv. Cyrila a Metoděje.  

     Když jsme vybírali společně koledy a zkoušeli, co kdo bude hrát, zpívat, kdo si "dá sólo" a pod, měli jsme na to asi tak 3 zkoušky.  Během nich se rozjela taková nemocnost, že na každou zkoušku přišel někdo jiný..... A v pondělí, v den vystoupení se ráno "rozpípal" mobilní telefon s omluvnými zprávami: "naša malá je nemocná", "od včera máme horečku", "omlouváme se, malý je nemocný"......apod. Začala jsem přemýšlet, jestli s dětmi obsadíme alespoň první schodeček v presbytáři kostela :-) , kdo za koho zaskočí v sólovém zpěvu, jestli obsadíme flétny a další nástroje.....

    Nakonec to dopadlo dobře. Z našich 56 dětí přišlo alespoň 25. Všechny tři schodečky v presbytáři se zaplnily malými i většími koledníky. Katka a Stella zahrály na flétny, Mariánka rozezněla housličky, Vojta zahrál dvě koledy na citekru a ti, kdo si nezapomněli doma lžičky, rytmicky doplňili písničku, "Hore, bratři". V první koledě si sólečka zazpívala Katka, Stella, Mariánka K., Lili, Bianca, Claudie, a Adrianka. Z malých děvčátek zase Klárka, Mariánka N., Ella a Anička P.  "Já malý přicházím koledovat" zazpíval Bonifác a na dalších koledách si to střihli kluci Vojta S., Vojta N., Tomáš, Honza a Jakub. Škoda, že se nedostalo i na ostatní. Závěrem všem povinšovali sourozenci Adélka a Davídek.

    Pan farář Jiří Čekal požehnal celému obecenstvu v kostele i koledníkům a všichni společně se Ženuškami, CM Malenou a Scholičkou na závěr zazpívali "Narodil se Kristus Pán".

FOTKY A VIDEA Z KOLEDOVÁNÍ