neděle 20. března 2022

DĚTSKÁ PĚVECKÁ SOUTĚŽ 2022

 

     Včera, v sobotu 19. 3. 2022, soutěžilo ve Svatobořicích - Mistříně 11 šikovných dětí z Ratíškovic. Z našeho krúžku, z Rozmarýnku, jich bylo 10, a to :Bianca L., Claudie F., Jakub G., Terezka M., Adrianka F., Lenička S., Anička V., Michalka S., Mareček K. a Vojta N. A jedenáctku doplnila Klárka T., která zatím do Rozmarýnku nechodí, protože je ještě v MŠ.

     Celkem zpívalo 47 dětí ze Svatobořic - Mistřína, Dubňan, Hovoran, Šardic, Dambořic, Milotic a Ratíškovic. 

Profesionální porota zasedla ve složení: Jarmila Maradová, Jana Osičková, Michal Marhold, Jaromír Kučera a Vastimil Ondra - předseda poroty. 

     Hudební doprovod zajistila Varmužova cimbálová muzika a slovem moderovala Markéta Varmužová.  

     Děti z Rozmarýnku překvapily svými výkony. Ani dvouletá covidová pauza, kdy se nemohlo soutěžit a zpívat, naštěstí nezanechala velkou negativní stopu. 

     Anička Vacenovská a Vojtěch Němčanský získali první místo s postupem (tedy pokud pro děti z mladší kategorie bude další postupové kolo) a ostatní děti se umístnily na 1. a 2. místech. Moooooc jim gratuluji.    

 


 

Užili jsem si všichni příjemné odpoledne plné písniček a muziky. Děti byly oceněny diplomy a medailemi, odznáčky s logem soutěže a dalšími věcnými dárky. Díky všem organizátorům soutěže!

Fotky z následující zkoušky:
Odkaz na videa: (ostatní videa se ještě nahrávají)

Adrianka , Jakub , Terezka , Claudie , Lenka ,Bianca,

sobota 5. března 2022

"FAŠAŇKU, FAŠAŇKU, UŽ JE ŤA NAMÁLE"

      
     V pondělí 28. 2. 2022 se děti z Rozmarýnku přidaly k tradiční fašaňkové obchůzce, kterou každým rokem pořádá MŠ Sluníčko z Ratíškovic.

     Odpoledne v 15:30 se sešel fašaňkový průvod  u Obecního úřadu, kde všechny přivítal pan Starosta J. Uhlík a pan farář J. Čekal. Tři kolečka tanečníků a tanečnic skákaly tradiční tanec "pod šable" za doprovodu sesbírané cimbálové muziky, jejíž základ tvořila CM Malena doplněná o další muzikanty. Dvě kolečka tančily děti z MŠ a přípravné třídy ZŠ Ratíškovice oblečeni do karnevalových masek a kostýmů, třetí kolečko tvořili chlapci v krojích z krúžku Rozmarýnek. Děvčata v kostýmech je podpořila zpěvem.. A než se průvod seřadil, aby přešel k Spokovému domu, zatančili si i rodiče a přítomní dobrovolní tanečníci.  Pan starosta nabodl špek na šavlu, vynesl tekuté občerstvení (i střepy pro štěstí se zametaly) a děti dostaly sladkou odměnu.

 

 

     Průvod se vydal přes dědinu za doprovodu veselého zpěvu a muziky. 

     U Spolkového domu na venkovním parketu všechny přivítala paní J. Koplíková se špekem a sladkostmi pro děti. Opět se skákalo "pod šable" a krúžkaři přidali skočné a tanec k písničce "V širém poli stójí hruška". 

     Počasí přálo, sluníčko vydželo asi do 17. hodiny, ale jakmile zašlo, ochladilo se a fašančáré se rozešli domů nebo se schovali do místní rastaurace, kde posvačili špek s chlebem a doplnili tekutiny v místní hospodě. 

     Díky všem rodičům a dětem, kteří oblekli masky, tančili a zpívali, podpořili tradici a po dvouleté odmlce si užili krásné podnělní fašańkové dopoledne.

Fotky od Gajdíků a jiné zde: Fašaňk 2022

fokty na stránkách obce 

Fotky J. Hanák