sobota 5. března 2022

"FAŠAŇKU, FAŠAŇKU, UŽ JE ŤA NAMÁLE"

      
     V pondělí 28. 2. 2022 se děti z Rozmarýnku přidaly k tradiční fašaňkové obchůzce, kterou každým rokem pořádá MŠ Sluníčko z Ratíškovic.

     Odpoledne v 15:30 se sešel fašaňkový průvod  u Obecního úřadu, kde všechny přivítal pan Starosta J. Uhlík a pan farář J. Čekal. Tři kolečka tanečníků a tanečnic skákaly tradiční tanec "pod šable" za doprovodu sesbírané cimbálové muziky, jejíž základ tvořila CM Malena doplněná o další muzikanty. Dvě kolečka tančily děti z MŠ a přípravné třídy ZŠ Ratíškovice oblečeni do karnevalových masek a kostýmů, třetí kolečko tvořili chlapci v krojích z krúžku Rozmarýnek. Děvčata v kostýmech je podpořila zpěvem.. A než se průvod seřadil, aby přešel k Spokovému domu, zatančili si i rodiče a přítomní dobrovolní tanečníci.  Pan starosta nabodl špek na šavlu, vynesl tekuté občerstvení (i střepy pro štěstí se zametaly) a děti dostaly sladkou odměnu.

 

 

     Průvod se vydal přes dědinu za doprovodu veselého zpěvu a muziky. 

     U Spolkového domu na venkovním parketu všechny přivítala paní J. Koplíková se špekem a sladkostmi pro děti. Opět se skákalo "pod šable" a krúžkaři přidali skočné a tanec k písničce "V širém poli stójí hruška". 

     Počasí přálo, sluníčko vydželo asi do 17. hodiny, ale jakmile zašlo, ochladilo se a fašančáré se rozešli domů nebo se schovali do místní rastaurace, kde posvačili špek s chlebem a doplnili tekutiny v místní hospodě. 

     Díky všem rodičům a dětem, kteří oblekli masky, tančili a zpívali, podpořili tradici a po dvouleté odmlce si užili krásné podnělní fašańkové dopoledne.

Fotky od Gajdíků a jiné zde: Fašaňk 2022

fokty na stránkách obce 

Fotky J. Hanák 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.